Malatya Park Hotel

© 2018 by İKSAD

KONGRE BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Dr. Alma T. AKAJANOVA

Abay Kazak  Milli Pedagoji  Üniversitesi

  

Dr. Amanbay MOLDIBAEV

Taraz Devlet Pedagoji Üniversitesi

 

Dr. Akmaral S. SYRGAKBAYEVA

Al – Farabi Kazak Milli Üniversitesi

 

​Dr. Anatoliy LOGİNOV

Ukrayna  Şevçenko Lugan Milli Üniversitesi

 

Dr. A. S. KIDIRŞAYEV

Makhambet U. Batı Kazakistan Devlet Üniversitesi

 

Dr. Ayslu B. SARSEKENOVA

Orleu Milli Kalkınma Enstitüsü

Dr. Bahıt KULBAEVA

S.Baybeşev Aktobe Üniversitesi

 

Dr. Bakıt OSPANOVA

H.Ahmet Yesevi  Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi

 

Dr. Bayram POLAT

Ömer Halisdemir Üniversitesi

Dr. Bazarhan İMANGALİYEVA

K.Zhubanov Aktobe Devlet Bölge Üniversitesi

Dr. Bekir KOCADAŞ

Adıyaman Üniversitesi

Dr. B.K.ZAYADAN

Al – Farabi Kazak Milli Üniversitesi

 

Dr. Botagul TURGUNBAEVA

Kazak Devlet Kızlar Pedagoji  Üniversitesi

 

Dr. Caner KARAVİT

Mimar Sinan Üniversitesi

Dr. D.K.TÖLEGENOVA

Makhambet U. Batı Kazakistan Devlet Üniversitesi

 

Dr. Dinarakhan  TURSUNALİEVA

Rasulbekov Kırgız Ekonomi Üniversitesi

 

Dr. Dzhakipbek Altaevich ALTAYEV

Al – Farabi Kazak Milli Üniversitesi

 

Dr. Elvan YALÇINKAYA

Erciyes Üniversitesi 

 Dr. Gulmira ABDİRASULOVA

Kazak Devlet Kızlar Pedagoji  Üniversitesi

  

Dr. Gulşat ŞUGAYEVA

Dosmukhamedov Atyrau Devlet Üniversitesi

 

Dr. G.I. ERNAZAROVA

Al – Farabi Kazak Milli Üniversitesi

Dr. Han Nadejda

E.A. Buketov  Karaganda Devlet  Üniversitesi

Dr. Hülya BİNGÖL

İnönü Üniversitesi

DR. İlkay ŞAHİN

Erciyes Üniversitesi

Dr. İsaevna URKİMBAEVA

Abılay Han Uluslararası İlişkiler Üniversitesi

DR. Kasım KARAMAN

Erciyes Üniversitesi

 

Dr. Maha Hamdan ALANAZİ

Riyad Kral Abdülaziz Teknoloji Enstitüsü

 

Dr. Malik YILMAZ

Atatürk Üniversitesi

 

Dr. Mavlyanov ABDİGAPPAR

Kırgızistan Elaralık Üniversitesi

 

Dr. Maira ESİMBOLOVA

Kazakistan Narkhoz Üniversitesi

 

Dr. Metin KOPAR

Adıyaman Üniversitesi

Dr. Mihriban EMEK

Adıyaman Üniversitesi

Dr. Mustafa  AKSOY

Marmara Üniversitesi

 

Dr. Mustafa METE

Gaziantep Üniversitesi

 

Dr. Mustafa TALAS

Ömer Halisdemir Üniversitesi

 

Dr. Mustafa ÜNAL

Erciyes Üniversitesi

Dr. Osman ERKMEN

Gaziantep Üniversitesi

Dr. Osman Kubilay GÜL

Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. P.S. PANKOV

Kazak Devlet Kızlar Pedagoji  Üniversitesi

Dr. Şara MAJITAYEVA

E.A. Buketov  Karaganda Devlet  Üniversitesi

Dr. Şükrü  BİNGÖL

İnönü Üniversitesi

Dr. Vera ABRAMENKOVA

Rusya Aile ve Eğitim  Çalışmaları Enstitüsü

Dr. Veysel BOZKURT

İstanbul Üniversitesi

Dr. Yang ZİTONG

Wuhan Üniversitesi

BİLİM KURULUMUZ GÜNCELLENMEKTEDİR.

BİLİM KURULUMUZDA YER ALMAK İSTERSENİZ LÜTFEN CV'NİZİ 

malatyakongre@gmail.com ADRESİNE GÖNDERİNİZ.