KONGRE BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Dr. Alma T. AKAJANOVA

Abay Kazak  Milli Pedagoji  Üniversitesi

 

Dr. Akmaral S. SYRGAKBAYEVA

Al – Farabi Kazak Milli Üniversitesi

 

​Dr. Anatoliy LOGİNOV

Ukrayna  Şevçenko Lugan Milli Üniversitesi

 

Dr. A. S. KIDIRŞAYEV

Makhambet U. Batı Kazakistan Devlet Üniversitesi

 

Dr. Bahıt KULBAEVA

S.Baybeşev Aktobe Üniversitesi

Dr. Bazarhan İMANGALİYEVA

K.Zhubanov Aktobe Devlet Bölge Üniversitesi

Dr. B.K.ZAYADAN

Al – Farabi Kazak Milli Üniversitesi

 

Dr. Botagul TURGUNBAEVA

Kazak Devlet Kızlar Pedagoji  Üniversitesi

Dr. D.K.TÖLEGENOVA

Makhambet U. Batı Kazakistan Devlet Üniversitesi

 

Dr. Dinarakhan  TURSUNALİEVA

Rasulbekov Kırgız Ekonomi Üniversitesi

 

Dr. Dzhakipbek Altaevich ALTAYEV

Al – Farabi Kazak Milli Üniversitesi

 

Dr. Elvan YALÇINKAYA

Erciyes Üniversitesi 

 Dr. Gulmira ABDİRASULOVA

Kazak Devlet Kızlar Pedagoji  Üniversitesi

  

Dr. Gulşat ŞUGAYEVA

Dosmukhamedov Atyrau Devlet Üniversitesi

 

Dr. G.I. ERNAZAROVA

Al – Farabi Kazak Milli Üniversitesi

Dr. Han Nadejda

E.A. Buketov  Karaganda Devlet  Üniversitesi

Dr. Hülya BİNGÖL

İnönü Üniversitesi

DR. İlkay ŞAHİN

Erciyes Üniversitesi

Dr. İsaevna URKİMBAEVA

Abılay Han Uluslararası İlişkiler Üniversitesi

DR. Kasım KARAMAN

Erciyes Üniversitesi

 

Dr. Maha Hamdan ALANAZİ

Riyad Kral Abdülaziz Teknoloji Enstitüsü

 

Dr. Malik YILMAZ

Atatürk Üniversitesi

 

Dr. Mavlyanov ABDİGAPPAR

Kırgızistan Elaralık Üniversitesi

 

Dr. Maira ESİMBOLOVA

Kazakistan Narkhoz Üniversitesi

 

Dr. Metin KOPAR

Adıyaman Üniversitesi

Dr. Mihriban EMEK

Adıyaman Üniversitesi

Dr. Mustafa  AKSOY

Marmara Üniversitesi

 

Dr. Mustafa METE

Gaziantep Üniversitesi

 

Dr. Mustafa TALAS

Ömer Halisdemir Üniversitesi

 

Dr. Mustafa ÜNAL

Erciyes Üniversitesi

Dr. Osman ERKMEN

Gaziantep Üniversitesi

Dr. Osman Kubilay GÜL

Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. P.S. PANKOV

Kazak Devlet Kızlar Pedagoji  Üniversitesi

Dr. Şara MAJITAYEVA

E.A. Buketov  Karaganda Devlet  Üniversitesi

Dr. Vera ABRAMENKOVA

Rusya Aile ve Eğitim  Çalışmaları Enstitüsü

Dr. Veysel BOZKURT

İstanbul Üniversitesi

Dr. Yang ZİTONG

Wuhan Üniversitesi

Dr. Zahide PARLAR

İnönü Üniversitesi

Dr. Ahmet GÜMÜŞ

TKGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Dr. Şeyda Ferah ARSLAN

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Dr. Nevzat TETİK

İnönü Üniversitesi

Dr. Ahmet ÇOBAN

Dicle Üniversitesi

Dr. Ümit Muhammet KOÇYİĞİT

Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Nuriye KERTMEN

İskur Denim İşletmeleri Tic. ve San. A.Ş.

Dr. Mehmet KERTMEN

İskur Denim İşletmeleri Tic. ve San. A.Ş.

Dr. Murat KARA

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

Dr. Haydar BALCI

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

Dr. Elif AKPINAR KÜLEKÇİ

Atatürk Üniversitesi

Dr. Işık SEZEN

Atatürk Üniversitesi

Dr. Aydan AKSOĞAN KORKMAZ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

Dr. Saliha EMRE DEVECİ

İnönü Üniversitesi

Dr. Ayhan ESI

Adıyaman Üniversitesi

Dr. A. Ebru AYDIN

Hatay Mustafa Kemal Universitesi

Dr. Sema İÇEL 

Adıyaman Üniversitesi

Dr. Türkan ŞAHİN

Adıyaman Üniversitesi

Dr. Yasin İÇEL

Adıyaman Üniversitesi

Dr. Güller ŞAHİN

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Dr. Canan DEMİR

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Semra KOCATAŞ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Mövenpick Malatya Hotel

© 2018 by İKSAD