YAYIN SÜRECİ AÇIKLAMASI

2021 Teşvik Yönetmeliği hükümlerine göre yurt içinde ya da yurt dışında düzenlenen bir kongrenin teşvik kapsamında olabilmesi için katılımcıların yarıdan fazlasının yabancı olması ve bu yabancı katılımcıların da en az 5 farklı ülkeden olması gerekmektedir. Kongre düzenleme kurulu olarak kongremize hangi ülkelerden kaç bildiri geleceğini henüz ön görememekteyiz. Son başvuru tarihi itibariyle durum netlik kazanacaktır. Şayet  kongremiz %50'den fazla yabancı katılımcı şartını sağlayamazsa (bugüne kadar üniversiteler ve kamu kurumları tarafından düzenlenen hiç bir kongrede bu oran elde edilememiştir)  tam metinlerinizin kongre kitabına yayınlanması halinde 2021 yılındaki teşvik başvurularında geçerli olmayacaktır (2021 yılında yayınlanacak olan teşvik yönetmeliğinde de ne tür bir değişiklik yapılacağı bilinmemektedir). Öteki taraftan kongremiz uluslararası akreditasyona sahip olduğu için ISBN'li kongre kitabında yayınlanan tam metinlerinizi doçentlik dahil tüm akademik kategorilerde kullanabilirsiniz.

Söz konusu yeni yönetmelikle kongremiz akademik teşvik kapsamı dışında kalması halinde sizlerin emeklerini nasıl teşvik kapsamına alabileceğimiz yönünde yönetim kurulumuzca çözüm arayışı içerisine girilmiş ve çalışmalarımız bugün tamamlanmıştır. Konu ile ilgili detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki açıklamaları dikkatle okuyunuz

 

YAYIN OLANAKLARI ve YAYIN SÜRECİ

Karşılıklı olarak herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için lütfen aşağıdaki bilgileri dikkatle okuyunuz

- Sempozyuma yalnızca özet metinle başvurunuz. Özetinizin kabul edilmesi halinde tam metninizi gönderiniz. 

- Sempozyumumuzda tam metin zorunluluğu yoktur. Dilerseniz yalnızca özet metinle de katılabilirsiniz

 

SEMPOZYUM KİTABINDA YAYIN

Sempozyum sonrası özet ve tam metinleriniz akademik ISBN'li sempozyum e- kitabında yayınlanacaktır. Yayın sonrası web sitemiz Sempozyum Kitapları sayfasından katıldığınız sempozyumun kitabına ulaşabilirsiniz. Sempozyum kitabında yayın ücretsizdir. (%50'den fazla yabancı katılımcı şartının sağlanmaması halinde tam metin yayını teşvik kapsamına girmemektedir. Ancak özet ya da tam metinlerinizi doçentlik başvurusu dahil tüm akademik kategorilerde kullanabilirsiniz). Böylesi bir durumda özet metninizi kongre kitabımızda yayınlatıp tam metniniz için teşvike uygun olan aşağıdaki alternatif yayın olanaklarını kullanabilirsiniz

DERGİDE MAKALE OLARAK YAYIN

- Dileyen katılımcılarımızın tam metinleri aşağıdaki listede verilen dergilerde ücretsiz ya da indirimli olarak (dergi editör ve hakem süreçlerini geçmesi şartıyla) makale olarak yayınlanabilir. Sempozyum organizasyonumunuz dergilerin editör ve hakem sürecine müdahale etme yetkisi bulunmamaktadır. Sempozyum katılımcısı olunması, dergide makale yayınını garanti etmez. Makalenizi ilgili derginin yazım kuralları ve yayın prensiplerine uygun olarak düzenledikten sonra doğrudan doğruya sizin tarafınızdan dergiye gönderilmesi gerekmektedir.

​​

ULUSLARARASI KİTAP BÖLÜMÜ YA DA MÜSTAKİL KİTAP YAYINI

- Dileyen katılımcılarımızın tam metinleri  (kongre kitabından bağımsız olarak) 7 yıllık uluslararası yayınevi tarafından uluslararası kitap ya da kitap bölümü (ISBN'li) olarak yayınlanabilir.

- 7 yıldır farklı ülkelerden bir çok dilde yalnızca akademik çalışmalar yayınlayan İKSAD Uluslararası Yayınevi  akademik yükselme ve 2020 teşvik kriterlerini karşılamaktadır

- Kitap bölümü ya da müstakil kitap yayını talepleriniz için doğrudan yayınevi ile iletişim kurmanız gerekmektedir.

- Yayınevi web sitesi    www.iksad.net     İletişim   iksadyayinevi@gmail.com

- Uluslararası kitap bölümü yayınları Kongre katılımcıları için 275 TL'dir. Bu sebeple bölümünüzü gönderirken lütfen sempozyumumuz katılımcısı olduğunuzu belirtiniz

SPONSOR DERGİLER

​EUROASIA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ: Sosyal Bilimler alanında 6 yıldır yayın yapan ULUSLARARASI İNDEKSLİ bir dergidir. Kongre katılımcılarımızın MAKALELERİNİN HAKEM SÜRECİNİ GEÇMESİ şartı ile normal yayın ücretinin 1/2'si karşılığında yayınlayacaktır.   Euroasia Journal akademik yükselme ve 2021 teşvik kriterlerini karşılamaktadır   

www.euroasiajournal.com

EJONS JOURNAL: Matematik, Mühendislik, Fen ve Sağlık Bilimleri alanında yayın yapan 5 yıllık ULUSLARARASI İNDEKSLİ bir dergidir. Kongre katılımcılarımızın MAKALELERİNİN HAKEM SÜRECİNİ GEÇMESİ şartı ile normal yayın ücretinin 1/2'si karşılığında yayınlayacaktır. EJONS Journal akademik yükselme kriterlerini karşılamaktadır   

www.ejons.co.uk 

EUROASIA UYGULAMALI BİLİMLER DERGİSİ: Matematik, Mühendislik, Fen ve Sağlık Bilimleri alanında 6 yıldır yayın yapan ULUSLARARASI İNDEKSLİ bir dergidir. Kongre katılımcılarımızın MAKALELERİNİN HAKEM SÜRECİNİ GEÇMESİ şartı ile normal yayın ücretinin 1/2'si karşılığında yayınlayacaktır.   Euroasia Journal akademik yükselme ve 2020 teşvik kriterlerini karşılamaktadır   

www.euroasiajournal.org

AL FARABİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ: Sosyal Bilimler alanında 5 yıldır yayın yapan ULUSLARARASI İNDEKSLİ bir dergidir. Kongre katılımcılarımızın MAKALELERİNİN HAKEM SÜRECİNİ GEÇMESİ şartı ile normal yayın ÜCRETSİZ yayınlayacaktır.   Al Farabi Dergisi akademik yükselme ve 2020 teşvik kriterlerini karşılamaktadır 

www.dergipark.gov.tr/farabi 

İCONTECH JOURNAL: Matematik, Mühendislik, Fen, Teknoloji ve Sağlık Bilimleri alanında yayın yapan 4 yıllık ULUSLARARASI İNDEKSLİ bir dergidir. Kongre katılımcılarımızın MAKALELERİNİN HAKEM SÜRECİNİ GEÇMESİ şartı ile normal yayın ücretinin 1/2'si karşılığında yayınlayacaktır. İCONTECH Journal akademik yükselme kriterlerini karşılamaktadır   

www.icontechjournal.com