Malatya Park Hotel

© 2018 by İKSAD

KONGREMİZ DOÇENTLİK VE AKADEMİK TEŞVİK KRİTERLERİNE UYGUNDUR

-Kongremize yapılan özet ve tam metin başvuruları hakemlerimizce titizlikle incelenmektedir. Değerlendirme sonrası kabul, düzeltme ya da red kararı verilmektedir.

- Hakem raporları arşivlenmektedir

- Kongrelerimiz çok uluslu bilim ve danışma kuruluna sahiptir

- Kongrelerimize en az 5 ülkeden akademisyen ve araştırmacıların bizzat katılımı sağlanmaktadır. Bu misafirlerimizin ulaşım ve konaklama giderleri tarafımızca karşılanmaktadır

 

Değerli akademisyenlerimiz, özellikle son bir kaç yıldır Turizm Şirketleri ya da ticari işletmeler tarafından düzenlenen kongrelerin sayılarında bir hayli artış olmuştur. Bu tür organizasyonlardan bilimsel kriterlere uygun ve akademik etiği ön planda tutarak düzenlenenler olduğu gibi salt ticari kazanç elde etmek için ilkesizce düzenlenenler de azımsanamayacak ölçüdedir.

 

İKSAD – İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği 5263 sayılı kanuna uygun olarak 2010 yılından beri ilkeli olarak faaliyet gösteren, 33 ülkeden 700’ün üzerinde bilim kurulu üyesi olan ve uluslararası Akreditasyona sahip akademik bir organizasyondur.

 

İKSAD olarak 9 yıldır yürüttüğümüz

  • Kongre faaliyetleri

  • Projeleri faaliyetleri

  • Uluslararası yayınevi faaliyetleri

  • Burs faaliyetleri

Başta olmak üzere çok sayıda akademik ve sosyal programlarımız sağlıklı bir şekilde yürütülmektedir.

 Tüm faaliyetlerimiz yalnızca YÖK ve ÜAK’ın değil, Dünyanın pek çok ülkesindeki kriterlere uygun olarak yürütülmektedir.

Kongrelerimizin mevcut mevzuat hükümlerine göre doçentlik ve akademik teşvik kriterlerini karşıladığını bir kez daha özellikle belirtir

Saygılar sunarız

 

İKSAD hakkında ayrıntılı bilgi almak için

www.iksad.org. tr adresini ziyaret edebilirsiniz