Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün​

3 Aralık 2020

Katılım Ücretinin Yatırılması Son Gün    

5 Aralık 2020

Kongrelerin Programının İlanı

8 Aralık 2020

Kongre Tarihi

18 - 20 Aralık 2020

Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması

20 Aralık 2020

Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün

(Tam metin zorunluluğu yoktur)

20 Aralık 2020

Kongre Tam Metin Kitabının Yayınlanması

28 Aralık 2020

Mövenpick Malatya Hotel

© 2018 by İKSAD