Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün​

3 Aralık 2020

Katılım Ücretinin Yatırılması Son Gün    

5 Aralık 2020

Kongrelerin Programının İlanı

8 Aralık 2020

Kongre Tarihi

18 - 20 Aralık 2020

Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması

30 Aralık 2020

Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün

(Tam metin zorunluluğu yoktur)

30 Aralık 2020

Kongre Tam Metin Kitabının Yayınlanması

5 Ocak 2020

Mövenpick Malatya Hotel

© 2018 by İKSAD