Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün​

20 Nisan 2021

Katılım Ücretinin Yatırılması Son Gün    

26 Nisan 2021

Kongrelerin Programının İlanı

28 Nisan 2021

Kongre Tarihi

8-9 Mayıs 2021

Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması

15 Mayıs 2021

Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün

(Tam metin zorunluluğu yoktur)

15 Mayıs 2021

Kongre Tam Metin Kitabının Yayınlanması

20 Mayıs 2021